PDA

View Full Version : Misc ...


Logical
10-01-2008, 02:27 AM
..

Thig Lyfe
10-01-2008, 03:03 AM
...---...

Bugeater
10-01-2008, 06:20 AM
.... .. ... / - .... .-. . .- -.. / ... ..- -.-. -.- ...

PhillyChiefFan
10-01-2008, 06:32 AM
(.)(.)

BigRedChief
10-01-2008, 06:40 AM
dotdashdotdotdotdashdot

'Hamas' Jenkins
10-01-2008, 06:46 AM
chingte cabrn

pr_capone
10-01-2008, 07:20 AM
...---...

Why the S.O.S?

:D

D2112
10-01-2008, 07:26 AM
™ź‰۶ħ

Frankie
10-01-2008, 07:35 AM
?

Lonewolf Ed
10-01-2008, 07:46 AM
ź۶ħ

Show off.

Bwana
10-01-2008, 07:46 PM
0
-------------------------------------------------------------------------)
0

burt
10-01-2008, 07:49 PM
(.)(.)

(*)(*)

these are perkier!

Bugeater
10-01-2008, 08:18 PM
(*)(*)

these are perkier!
Meh, those have to be fake.

Hammock Parties
10-01-2008, 08:18 PM
PENIS

Coach
10-01-2008, 08:19 PM
WTF is going on here?

teedubya
10-01-2008, 08:20 PM
(_)):::::::::::::::::::]D~~ ~ ( o Y o )

Bugeater
10-01-2008, 08:24 PM
.................... //)
..................../.. /
.................../..../
.............//'...'/`
........../'/.../..../......./\
........('(.......... ~/'...')
.........\.................'...../
..........'\'...\.......... _.
............\..............(

dj56dt58
10-01-2008, 08:26 PM
??????????????????????????????????????????????

dj56dt58
10-01-2008, 08:26 PM
.................... //)
..................../.. /
.................../..../
.............//'...'/`
........../'/.../..../......./\
........('(.......... ~/'...')
.........\.................'...../
..........'\'...\.......... _.
............\..............(

nice copy and paste

Bugeater
10-01-2008, 08:37 PM
nice copy and paste
Uhhh...yeah...you're on to me Columbo. :rolleyes:

"Bob" Dobbs
10-01-2008, 08:40 PM
.... .. ... / - .... .-. . .- -.. / ... ..- -.-. -.- ...You forgot the "-" at the beginning, otherwise I agree. ;)

dj56dt58
10-01-2008, 09:22 PM
Uhhh...yeah...you're on to me Columbo. :rolleyes:

oh wow am i really? :thumb:

D2112
10-01-2008, 09:24 PM
Uhhh...yeah...you're on to me Columbo. :rolleyes:

http://chiefsplanet.com/BB/customavatars/avatar6229_105.gif

ROFL

barry_smilez20
10-01-2008, 09:59 PM
ROFLROFLMeh, those have to be fake.

Coach
10-01-2008, 10:02 PM
E=mc

Mr. Flopnuts
10-01-2008, 10:14 PM
( o ) v ( o )

irishjayhawk
10-01-2008, 10:56 PM
`/+o/.
.+sso+/:oydyo/:-:+shdys/ `-:. `-/+o+/`
`/sdh+/::/::ss:`ymdhyso//hmMNyhNNms+ososys+/-:/shms/`
.+hNNy++oo+/.`.--/osyhdmNNMMMMMMMMMNdsssssoso+hhhhsoo+ymdo.
-smNy/+ymmmmmNNNNMNMMMMMNNNmmNMMMMMMMMMho:///:--shydNMMNdo-sNs`
-hNd+-sNMNdmNMMMNNNMNNNMMMddNMMNNmNMMMMMMNmy+///::/:-:/++ymNNdmMN:
`sNMs`+NMNNNMMMMNNNMMMMMMNmhyso///+ohMmoNMmoo+/::/-:oymNNmsosshdhmMM/
+NMMy`hMMMhyNMNMMNNNMds:-.`-:syddmNMMmyo`+yMMho:..-+//++omMNNNNNNNmdNMs
:mMMMh`yMNdodNNNMNMMMs.+sdmmmmmdhNMMMNhy/..`-syhNmdyssso+/.`:yNMMMMNMNMMMy
:NMNh:-+MMh+mdNNNNNMd.+NNMMMMMMMMmho:-......:--::ohNMMMMMMNmNy/.oNMNmNMNMMMs
:NMm+/dmmMNydyhNdhMMN.yMMNmhysso+:-`` ```.--:/+sdMMMMMNNNm:-mMNNNNMMMMy
:NMy/hNMMMMmNddsh/NmMy-Mms:..`.--.` ``..-.:yNMMMMNMNs:NMMMNNNNMMy
:NNy/mMMMMMMmNMMshsNdMo/d-...`` ```...-yMMMNNMd`NMMNMdmoNMM-
/mMm+NMNNMMNMNNNNNNNNMMmom/ ```..`+NMMMMh`NMMMMNNdhNMh
+NMMmmMNyNMNMMMMMNmmmNMdNNyh+. ``````/NMMM::MMMMNMNNmNMN
+MNNMMMNymMNNMMMNNNNNMh+:+dNmddhyoo+` ````.`sMMN`sMNNMNNMNNNNN
dNNNMNNddMNNNNNNmymMN+---::/shdhyyy: `````..hMo.NMNMNMMMNmMMd
dNNNMMNmNNNmmNMNdNMM+.-..----.-:::. ````...:mh/NMMMNMMMNNMMh
sMNNMMNMNNmyNMNdmNMo--..... ``...---:dNMNMMNMMNNNMMN.
:NNNMMMNNNsmMNmMNMy...`.-.` `.-----:odNmmNMMMMMNMMo
.NMMMmMMMNmMNNNNMm:-.```.. ``-----:/o//dMMMNMMMm
.NMMMNMMNMMNMNNNNs--.``... `....---..dMNMMMMM`
.NNMMNNNNNMMMNNNN:-...`... ```.....`+MMMMMMM.
.MNNNNNNNMMMMMNNy.......-.` ``..---.`.NMMMMMM`
`NMNMMNNNMMNMMMm-...`.-----.` ``.-----.`yMMMMMd
dMMMNNNNMMNNMMo`-....----..` `` `.`` ```.------`:MMMMM-
/MMNMNNNMMNMMN-`.`..-.--.` `--..-:-.-.``..`` ```.-......--.----..NMMMd
`mMNMNNMMMNNMN.``...-.-../hddyysyhysyyso+--/::-..--...----:::+syyyyhhdddy+:-.-.hMMM:
:NNNNNNMMMMMN.`....--.:dy/:-.-/+++ososss+/:+shyo/::/:+os+:+syosyoso+/://ss//.`+MMm
+MdmNNMNMMMN+.--....:+-.-:+ooymdddmdhyo++ss+/yMo.`..oNsyhdhmdmmmmNmdo:-.--:+-:MM/
`y/..-+dNNMMMo-shhyo++--+sso-`dsymoso.smyso+//.od+/:/ho+yyhd/ymsNhyy./yy/``.-hhmm`
.s+md+- oMMMm``.-/sy//-.+/s. odys+s- /shyso+.sm+:::yd/hh+:`.hyyhy- `/y/.` `hs/s`
-oyMNyhs:NMMo `.-` .---` ``.`/::+s/ms````-mo+:`````.--` ```` `sNm`
`hsMh`.hymMM: `- ` .:+:hy` od:-` .+sM-``
o+o/``-/mMM- .- ``.```hy` s.`.` -/+M+``
.s `./NMMMM- -- ```` `:ho` .s` ``` ./.+My`
/: `+MMdMM/ -. ` ` ..+++- :d/. ``:o-`oMy
o. .sdNMMm` `--:://+//.`-///:. `.ohooo:-.`` `.-:+//:..`hMy
`s```.yMMMs ``` .y+ `::.:----.-``o:-::/:::--:::-----..mMo
:s` `oMNMN- :N+ -NNhy/:/sds./:..----------------`/MN.
+o``-NMNMd` `-syyoo++/.++:so/+yN+..--....-..-....--`dM+
+:.`oMNNN` .:-` `.::.` `--..---/+/---.```........-.:d:
./++Ny::` `--` .--..-----::-..```......---.s.
`:os.--` .` `.. ``.------.`.```..-----.:o
`h-..` `` .:syy/-/ydho-.--...`````.------.+.
+o`.` ./ymNNNNNNNmmNNNh:....``.```.-----:s
`h-`. -/+oyo/:----:---.--:+sso:........--::-+:
/d... `.++: -:--/+:/oo+o++-.``--.....-----:-:y
`Md:.` `` `-:/+ooooo+/-........-----------yo
mNNs-` `..-/oo+://:/oo:......----------os
h:+md:. ...``.` `------.---------++
`h..-+ddo.` ``.----------------s:
h` .--/ydy:` `...--------------------+y.
h` ..--+yds+.` `....----------------:+dN`
`y `.-.-:sdhs:.` `...````..----------------:smsdm
`h .--..-+ymdy+/:----:----------------.-/shs+.`os
`h `..--..:sdmmhyo/::----------::/+syhy/....`+-
-y `..--..--/oosyyyhhhyyyssoooo/:.`...`.` /-
`. `..--.......................```` +`
`...------..-.........``
``..-.--........``
```..```

Mr. Kotter
10-01-2008, 10:56 PM
av kSM=-wefVGF V=3R45 QI9T5-432 TR5